Dagtilbudsområdets IT-strategi 2 (2012-2014) efterfølger It-strategi 1 (2008-2011), der siden 2008 har haft det formål at give daginstitutionerne et løft i forhold til implementering af IT-hardware, samt at se IT i et pædagogisk perspektiv. Således indeholdt It-strategien anskaffelser af trådløst net, hardware, videndelingssystem og kompetenceudvikling.

Målet for IT-strategi 2 (2012-2014) er at understøtte de investeringer, der hidtil er gjort på dagtilbudsområdet, således at IT’en udnyttes optimalt som en naturlig del af børnenes hverdag i daginstitutionerne. Heri ligger dels et fokus på den digitale forældrekommunikation, og dels et fortsat fokus på kompetenceudvikling. 

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har affødt et fokus på øget digitalisering af kommunernes opgaver, lige fra sagsbehandling til nye digitale kommunikationsveje i daginstitutioner. I denne forbindelse blev der fra KL fremsat en ønsket målsætning om, at halvdelen af alle dagtilbud skal have digital forældrekommunikation i 2013 og 90 procent i 2015.

Anbefalinger for IT-strategi 2012-2014:

  • Tilkøb af et digitalt forældrekommunikationssystem med en intuitiv brugerflade, og netop derfor er Cim Mobility valgt som leverandør. Systemet er enkelt og indeholder en række løsninger, der gør hverdagen lettere for både det pædagogiske personale og forældre. En af målsætningerne har bl.a. også været, at alle skulle kunne bruge værktøjet ubesværet. Konkret handling fra 2014 og frem: Der er opsat tjek ind - tjek ud skærme i alle dagtilbud.

  • Kontinuerlig kompetenceudvikling i forhold til at koble IT til det pædagogiske arbejde. Konkret handling fra 2014 og frem: Der udbydes løbende kurser kompetenceudvikling.

  • Børnene i dagtilbuddene oplever et fagligt og socialt udviklende læringsmiljø, hvor IT er en helt naturlig del af hverdagen. Konkret handling fra 2014 og frem: Der er udpeget en it-koordinator i samtlige dagtilbud.

  • Brugen af digitale enheder skal ses et supplement til at understøtte det pædagogiske arbejde. Det handler om at det enkelte dagtilbud arbejder didaktisk med at integrere de digitale læremidler med læreplanstemaerne.

  • Ledelsen i dagtilbuddene har ansvaret for at sikre implementering af digitale læremidler og at det bliver en naturlig del af børns leg, læring og udvikling.
  •  Ledelsen har ansvaret for at facilitere personalets kompetenceudvikling,

 

Publiceret 08-03-2018