Du finder her en oversigt over aktuelle indsatser i forbindelse med digitale redskaber i skole- og dagtilbud i Skive Kommune

Digitale redskaber er:

Hardware:       PC, tablet, digitale klemmer, digitale tavler

Software:        fx programmer og apps

It-system:       fx forældreintra  (DayCare)

Digitale redskaber skal ses som dækkende over de digitale redskaber, der bringes ind i den pædagogiske praksis. Det dækker over hardware og software. Det kan fx være en tablet med forskellige programmer eller apps, et mikroskop, en robot eller et digitalkamera. Et it-system er en forkortelse af informationsteknologi.

Publiceret 08-03-2018