Læringsambassaden i Skive Kommune

Ideen til Læringsambassaden udspringer af en kommunalpolitisk driftsbevilling på 500.000,- årligt til en Opfinderskole til dyrkelse af innovation og iværksætteri. For at understrege projektets fokus på læring og Åben Skole, er  Opfinderskolen omdøbt og redefineret til en ”Læringsambassade”.

Læringsambassaden er også et samarbejde med Skive Bibliotek, som bidrager med lokaler og personale til et Test Lab.

Der har været frikøbt lærere til at indgå i processen omkring idegenerering, udvikling og kvalificering af konceptet sammen med bibliotekets personale og projektets tovholder, som er udviklingskonsulent i skole- og dagtilbudsafdelingen.

I Test Lab er der avanceret udstyr som fx laserskærer, 3D printere og robotter, samt software som alle kommunens skoler må benytte. De kommende år er der fokus på både det naturfaglige og teknologiske samt innovation, entreprenørskab og iværksætteri.

Kommunens planer om et ”energihus” er en del af Test Lab-tanken. Med en anlægsbevilling på 750.000 kr har vi indkøbt en mobil enhed (trailer), som kan pakkes med udstyr til forsøg med energi. Enheden kan bookes af kommunens skoler. SkiveDNA og de frikøbte lærere laver undervisningsforløb, som knytter sig til Test Lab og den mobile enhed.

To lærere er fortsat frikøbt (i skoleåret 2017/18), og de står til rådighed med deres fagekspertise en dag om ugen. Det betyder, at man som lærer i Skive Kommune kan komme godt i gang med at benytte Læringsambassaden, med henblik på at kunne fortsætte på egen hånd.

Yderligere tilknyttes 20 Åben-Skole-ambassadører – en fra hver af kommunens skoler. De får en time om ugen, som de kan pulje sammen. Deres primære opgave er at hjælpe deres kollegaer i gang med at bruge SkiveDNA. Vores erfaring er, at har lærerne først fået øje på et forløb og afprøvet det, så er de rigtig godt tilfredse med kvaliteten og anbefaler det til andre. Med andre ord: Virker det, så smitter det! Åben-Skoleambassadørerne er støttet med puljemidler 270.000,- fra Undervisningsministeriet.

 

Mål:

Målet er at bidrage til implementeringen af Åben Skole på alle kommunes skoler, ved at SkiveDNA og Læringsambassaden bliver en naturlig del af lærernes årsplaner og daglige undervisning.

Et afgørende led i implementeringen af Åben Skole-samarbejdet med Test Lab er desuden at lærerne oplever en form for ”oplæring” som giver dem mod på, at fortsætte arbejdet med teknologi og kodning på egen hånd.

Opfølgning:

Vi er forpligtet til at indsende en midtvejs- og en slutevaluering af projektet ”Læringsambassaden” til EVA (Danmarks Evalueringsinstitut).

Læringsambassaden er desuden blevet en del af programmet i Forskning- og udviklingsafdelingen i VIA, og Sidse Hølvig Mikkelsen står for følgeforskningen, der har fokus på de muligheder og udfordringer, som Åben Skole-ambassadørerne møder i arbejdet med at implementere SkiveDNA. De første resultater er præsenteret for ambassadørerne og på et skoleledermøde. 

 

Tovholder: Forvaltning

Forvaltningen har søgt puljemidler til udvikling af hjemmesiden SkiveDNA, som er en ressourcebank med eksemplariske undervisningsforløb, der lægger op til besøg hos ca. 90 lokale virksomheder, institutioner, foreninger og ildsjæle, og som har tilknyttede læringsmål. Udviklingskonsulenten er projektleder.

Forvaltningen drifter nu hjemmesiden og er i færd med at flytte forløb over i læringsportalen EasyIQ.

Forvaltningen har søgt midler til at udvikle Læringsambassaden og et korps af Åben Skoleambassadører og har tovholderfunktionen.

 

Tovholder: Skole- og dagtilbudsledelse

Skole- og dagtilbudsledelsen har stillet lærere og pædagoger til rådighed for udvikling af SkiveDNA med kompensation fra skole-dagtilbudsafdelingen.

Skole- og dagtilbudsledelsen har peget på en lærer fra egen skole til at varetage rollen som Åben Skoleambassadør med kompensation fra skole-dagtilbudsafdelingen. 

 

Tovholdere: Det fagprofessionelle personale

En gruppe lærere har ansøgt om og deltaget i udviklingen af en ressourcebank med Åben Skole-forløb - SkiveDNA.

Åben Skoleambassadørerne vejleder og inspirerer på forskellige måder deres kollegaer til at integrere SkiveDNA og Læringsambassaden i årsplanen og den daglige undervisning.

Fire lærere har ansøgt om og har deltaget i udviklingen af Læringsambassaden med fokus på at investere i teknologi og software som har relevans i forhold til skolernes faglige mål. To af de fire lærere fortsætter arbejdet med at udvikle undervisningsforløb og skræddersy lærerkurser med henblik på at ”oplære” lokale lærere, så de på sigt kan arbejde videre med teknologi, kodning mm på egen hånd.   

Det forventes, at alle skoler på sigt anvender Læringsambassadens tilbud mindst en gang om året enten gennem læringsforløb på Læringsambassaden eller via booking af materialer (den mobile enhed).

Det forventes, at lærernes deltager i relevante kompetenceudviklende forløb i læringsambassaderegi.

 

 

Publiceret 08-03-2018