For at udfolde handleplanen både centralt og decentralt vil der efter behov afvikles erfa-og netværksmøder for ledelser og andre af ledelsen udpegede ressourcepersoner. En del af disse møder vil være planlagt i forbindelse med nyt skoleår, men der er altid mulighed for at etablere netværksmøder og kurser ad hoc, alt efter hvad der er nødvendigt for at kunne indfri handleplanens målsætning.

På skoleområdet omtales disse netværk som LUT-netværk (Læring, Udvikling og Trivsel)

I skoleåret 2017/18 er følgende netværk etableret/under udarbejdelse:

EasyIQ-tovholdere på skoleområdet, med ansvar for implementering af EasyIQ SkolePortal i samarbejde med skolens ledelse

PLC-netværk: Deltager i relevante møder alt efter behov

Ressourcepersoner ift. it-kompencerende hjælpemidler, som skal støtte 

It-koordinatorer på dagtilbud, med ansvar for implementering af it og digitale værktøjer i institutionens hverdagen, i samarbejde med ledelsen.

I forbindelse med indkøb af elevhardware på skoleområdet, har Skive Kommune indgået en aftale med Apple og Microsoft om afvikling af relevante kurser for personalet på skoleområdet. 

 

 

 

    

Publiceret 08-03-2018