Digitale teknologier fylder meget i børns liv og spørgsmålet om, hvorfor børn skal udvikle digitale kompetencer er blevet overhalet af det globale mediesamfund, som børnene er en del af.

Børn i dagtilbud er allerede mediebrugere på mange forskellige måder og det stiller derfor nye krav til det pædagogiske personale.
Kvaliteten af anvendelsen af digitale teknologier, kan skabes på mange måder, men afhænger af den pædagogiske refleksion og tilrettelæggelse. Og de digitale medier er andet end af sidde med en iPad og spille og styrker ikke i sig selv børns læring. Der er en vigtig læring i at lade børnene udforske de forskellige digitale medier. Det handler om, hvordan man bruger det digitale udstyr og det afgørende er i den voksnes tilgang til mediet.

Børn er ikke født med digitale kompetencer, men de er født nysgerrig og med lyst til at være undersøgende. Børn øver sig i at finde løsninger, samarbejde, at tænke ud af boxen, tænke logisk forholde sig kritisk og være kreativ skabende.

Det er egenskaber vi benytter os af i mange andre sammenhænge og er vigtige for vores videre læring og sociale liv.

Programmering sniger sig stille ind i vores  dagtilbud og ses som den nye kulturteknik. Programmering er ikke kun for nørder. Ved at arbejde med programmering med de ældste børn i dagtilbuddet, lærer vi dem at forstå sig på basale principper, som at kunne give og modtage instruktioner. Vi lærer dem vedholdenhed - at fortsætte til løsningen er fundet.

 

 

Publiceret 08-03-2018