Det er undervisningsminister Merete Riisagers vision, at landets skoleelever ikke blot skal lære at bruge teknologien. De skal lære at forstå den, så de selv kan skabe noget kreativt med den. Derfor vil hun igangsætte forsøg med, at faget teknologiforståelse udbredes til folkeskolens obligatoriske undervisningvision, at landets skoleelever ikke blot skal lære at bruge teknologien. De skal lære at forstå den, så de selv kan skabe noget kreativt med den. Derfor vil hun igangsætte forsøg med, at faget teknologiforståelse udbredes til folkeskolens obligatoriske undervisning.

”Vi skal ikke blot være brugere af teknologi. Vi skal også være dem, der former den. Det kræver, at vi gør mere ud af at ruste den enkelte elev til et stadigt mere teknologisk samfund, hvor der fx vil være langt større behov for, at den enkelte borger har viden om it-sikkerhed og beskyttelse af egne data.  Derfor sætter vi nu gang i arbejdet med et forsøg, som skal gøre os klogere på, hvordan vi bedst muligt gør teknologiforståelsen til en større del af den enkelte elevs skoledag. Her er eksperter, folkeskoleforligskredsen og skolens parter vigtige sparringsparter, som jeg vil indkalde til drøftelser. Den dialog ser jeg frem til,” siger Merete Riisager.

Det nye forsøg skal skabe viden om, hvordan man bedst muligt styrker teknologiforståelsen hos den enkelte elev og gør temaet til en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. Forsøget forberedes med bidrag fra en rådgivende ekspertskrivegruppe og skal drøftes nærmere med både folkeskoleforligskredsen og skolens parter. 

 

Publiceret 08-03-2018