Undervisningsministeriet har udarbejdet en række vejledning til, hvordan man kan indtænke it i de forskellige fag. Læsevejledningerne for hvert enkelt fag indeholder et afsnit om, hvordan man kan integrere it og medier i undervisningen.

Publiceret 08-03-2018