I skole og dagtilbud skal it og digitale teknologier ses som en naturlig udvikling af arbejdsformer og rum og være tilknyttet alle fag og læreplanstemaer. Digitale teknologier skal i pædagogiske sammenhænge anvendes på en måde, så børns digitale dannelse styrkes og gør dem i stand til at være borger i stærkt digitaliseret samfund.

Handleplan for it og digitale teknologier har tre væsentlige fokusområder. De tre fokusområder er forudsætning for, at vi tænker it og digitale teknologier i læringssammenhæng med etablering af læringsmiljøer og tilbud af spændende læremidler, allerede når barnet starter i daginstitutionen.

 

Publiceret 08-03-2018